Nieuwe werkwijze : Bramos 2.0

Vanaf november zijn wij samen met de verenigingen, clubs en onze trainers een traject gestart waarin we samen hebben gekeken naar wat goed gaat, maar vooral wat beter kan.

Al vanaf 2017 verzorgd (toen nog) Padelschool Meijer padellessen en clinics in het oosten. Er is in de loop van de jaren veel veranderd. Waar padel in het begin voor velen nog nieuw en spannend was, hoef je inmiddels niemand meer uit te leggen wat padel is. Dit merken wij ook in de lesaanvragen op alle locaties. De harde groei van padel heeft gezorgd voor een harde groei van Bramos. Van 2 trainers naar maarliefst 18 trainers, en van 4 locaties naar 12 locaties.

Omdat wij kwaliteit belangrijker vinden dan kwantiteit hebben wij met zowel clubs als trainers in een intensieve periode samen gekeken naar hoe we zaken beter kunnen organiseren. Zodat de lessen van hogere kwaliteit zijn, de communicatie beter verloopt en Bramos ook bouwt aan een community.

Deze plannen hebben we in de periode van november t/m februari samen met de verenigingen en team Bramos gemaakt. Daar zijn de volgende punten concreet uitgekomen:

 • We werken met gecommiteerde headcoaches en clubtrainers. Hierdoor kunnen wij kiezen voor een persoonlijke benadering en verbetert de communicatie. De headcoach zorgt voor het contact met het bestuur. De clubtrainer is verantwoordelijk voor het contact met zijn leden.
 • De headcoach en clubtrainers zijn geselecteerd op basis van het dna van de club. We kunnen dus samen de schouders eronder zetten en vanuit positieve energie padel een boost geven per locatie.
 • Voor de start van een lessenreeks wordt aan deelnemers gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarin behoeftes en wensen doorgegeven kunnen worden.
 • De clubtrainer maakt samen met Bram Meijer een lesplan per groep en deelt dit ook met de deelnemers. Hierdoor is iedereen op de hoogte van de lesinhoud per les.
 • Alle trainers werken wekelijks met hetzelfde thema waardoor we elkaar kunnen ondersteunen bij de invulling van trainers.
 • We komen als team van trainers periodiek bij elkaar om met elkaar als trainers te trainen en nieuwe lesideën met elkaar op te doen.
 • De lessenreeks bij seizoensgebonden lessen wordt verkort naar 17 lessen. Hierdoor ligt er minder druk op de lessenreeks en kunnen alle lessen zonder moeite gegeven worden.
 • De lessenreeks op nieuwe locatie zal worden verkort naar 8 lessen. Dit past beter binnen ons lesschema, zorgt voor meer structuur en creëert ruimte voor een clubevent.
 • De lessenreeks op commerciële locatie blijven bestaan uit 10 lessen. We bouwen structuur in en banen worden gestructureerd gereserveerd zodat er altijd een baan is geblokt voor training.
 • De lesduur is 50 minuten. Hierdoor kunnen we een extra les per avond geven en dus meer leden een lesoptie bieden. Een bijkomend voordeel is dat de lestijden hierdoor gunstiger worden. 18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20. Op commerciële locaties blijft de lestijd 60 minuten.
 • We sluiten een lessenreeks af met een clubevent bestaande uit challenges, een toernooi en gezelligheid. We bouwen samen met de club aan een community.
 • Bij commerciële locaties bestaat een lessenreeks niet uit een afsluitend event. Wel organiseren wij hier events buiten de lessenreeksen om.
 • Je kunt jaarlijks deelnemen aan een groot Bramos Event (tegen betaling) waarin leden van alle Bramos locaties het tegen elkaar opnemen in verschillende padelactiviteiten. Dit event vindt plaats op 5 januari 2024.
 • We bieden selectietraining aan voor de betere spelers op één centrale locatie, maar daarover later meer.

Wij zijn blij om vanaf april op bovenstaande wijze te kunnen werken. Het team en de organisatie staat goed. Dat maakt dat wij een hoger tarief zullen vragen.

Je kunt je nu aanmelden voor de nieuwe lessenreeks op jouw locatie via onze locatiepagina! Hier vind je ook specifieke informatie over lessen op jouw club.

Maar er is nog meer…. Daarover hoor je vanaf 1 april meer.

Nieuwe werkwijze bramos 2.0
Nieuwe werkwijze bramos 2.0
Blijf up-to-date!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Ontvang al het laatste nieuws, exclusieve aanbiedingen en updates over lessen.